namninsamling.com

Rädda ÅrstafältetTill: Politiker i Stockholm Stad

Rädda Årstafältet

Till: Stockholms politiker

Vi vill att landskapsparken på Årstafältet skall utvecklas enligt gällande detaljplan (DP 93045)
http://arstafaltet.se/group/stockholmstad/forum/topics/gaellande-detaljplan-foer
http://arstafaltet.se/group/stockholmstad/forum/topics/landskapsparken-1

Detta är en fortsättning av namninsamlingen
Rädda Årstafältet inklusive Årstalänken
http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Arstafaltet
som hade 362 namnunderskrifter när Insamlingen avslutades den 31 december 2008.
Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 27 september 2009 av Bo Hellgren, Föreningen Nätverket Årstafältet
Insamlingen avslutades den 31 december 2010
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/93045

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018